Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP

Szkoleniom okresowym podlegają:
osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Ważność szkoleń bhp z podziałem na grupy:
  • Stanowiska administracyjno- biurowe (co najmniej raz na 6 lat)
  • Stanowiska robotnicze (co najmniej raz na 3 lata)
  • Stanowiska inżynieryjno-techniczne (co najmniej raz na 5 lat)
  • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (co najmniej raz na 5 lat)

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym;

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środo-wiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe (dochodzenie powypadkowe) obejmuje czynności, których celem jest:

  • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.;
  • ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych;
  • określenie środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości.

Dochodzenie przeprowadza pracodawca lub innym podmiot określony w przepisach prawnych.

Źródło: pip.gov.pl

Szkolenia BHP online

Prowadzimy Szkolenia BHP w formie e-learningu.

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników w atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Zamów już dziś! Zamów profesjonalne szkolenie okresowe BHP dla firm z certyfikatem.

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego

Każdy pracodawca (nawet zatrudniający 1 pracownika) ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz ją udokumentować. W tym zakresie oferujemy pełną pomoc w przygotowaniu, opracowaniu takiej dokumentacji dla Państwa przedsiębiorstwa.

Szkolenia BHP w języku angielskim

Szkolenia BHP w języku angielskim

Organizujemy okresowe szkolenie BHP, PPOŻ i Pierwszą Pomoc w języku angielskim. Bariera języka polskiego przestaje być problemem.