Pracodawca

PRACODAWCA

Osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  która  zatrudnia pracowników. Pracodawcą jest więc każdy zatrudniający nawet 1 pracownika.