Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego

Każdy pracodawca (nawet zatrudniający 1 pracownika) ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz ją udokumentować. W tym zakresie oferujemy pełną pomoc w przygotowaniu, opracowaniu takiej dokumentacji dla Państwa przedsiębiorstwa.