Post Detail

4 lutego 2022

ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Bezpieczeństwo to pojęcie z jednej strony bardzo oczywiste, proste a z drugiej strony szerokie i skomplikowane. O bezpieczeństwie słyszymy na co dzień w różnych aspektach naszego życia: zdrowotnym, finansowym, drogowym i innym.

Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebę człowieka zaraz po potrzebach fizjologicznych według hierarchii Maslowa.

Bezpieczeństwo ma wiele definicji – od braku zagrożeń po stan pewności, spokoju i komfortu.

Niestety w warunkach pracy nie możemy mówić o stanie kompletnego braku zagrożeń. Nie istnieje stanowisko pracy, na którym nie występują zagrożenia. One są, ale to właśnie my możemy wspólnie sprawić, żeby były jak najmniejsze. Dlatego musimy się zastanowić kiedy czujemy się bezpieczni w pracy? Wtedy, gdy mamy świadomość, wiedzę o tym, co nam zagraża oraz znamy sposoby, metody, działania jakie możemy podjąć aby ograniczyć lub wyeliminować dane zagrożenie. Dlatego właśnie budowanie świadomości jest tak ważnym aspektem.

Rozwój technologii również wspiera nas w tych działaniach. Ale tak naprawdę to w naszych rękach jest moc sprawcza.

Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • przepisy prawne,
  • zagrożenia na stanowisku pracy,
  • ryzyko zawodowe,
  • wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
  • ochrona zdrowia w tym pierwsza pomoc,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • ergonomia,
  • kultura bezpieczeństwa.

Regulacje prawne nie jest to ani łatwy ani prosty dział. Z naszego codziennego doświadczenia wiemy, że trudno jest być na bieżąco z przepisami, gdyż często się one zmieniają. Przepisy dotyczące pracy w Polsce są bardzo mocno rozbudowane. Ale tak naprawdę regulują praktycznie każdy aspekt związany z pracą. Dodatkowo niestety często widzimy i słyszymy o lekceważącym podejściu do przestrzegania prawa. Dlatego niezmiernie istotna jest nie tylko znajomość prawa, ale także umiejętność stosowania przepisów w praktyce.


KAŻDY Z NAS MA PRAWO DO BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY GWARANTUJE NAM TO ART. 66 KONSTYTUCJI.


„BEZPIECZEŃSTWO PRACY” TO WSZYSTKIE DZIAŁANIA ORAZ ŚRODKI, KTÓRE SŁUŻĄ ZAPOBIEGANIU URAZOM,WYPADKOM PRZY PRACY

„HIGIENA PRACY” TO NATOMIAST DZIAŁANIA ORAZ ŚRODKI SŁUŻĄCE ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAWODOWYM


Każdy z nas w pracy spędza znaczącą część czasu dlatego wszyscy powinniśmy zadbać o warunki w jakich wykonujemy pracę. Gdy warunki pracy są dobre wtedy nasza praca jest efektywna oraz jest mniej uciążliwa.

„Prawo pracy” to gałąź prawa, która obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy.

Źródła prawa pracy

„Ochrona pracy” to system środków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych służących zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie pracy.

Dział 10 kodeksu pracy

 Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
Zgadzam się