Post Detail

5 lutego 2022

Czynniki uciążliwe

Identyfikacja analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy – Czynniki środowiska pracy

Czynniki uciążliwe to czynniki niestanowiące zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudniające pracę lub przyczyniające się w inny istotny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływający na zmniejszenie wydajności. Mogą spowodować obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej pracownika.

Czynnik uciążliwy w środowisku pracy to czynnik, którego oddziaływanie na pracownika może być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia.

Do grupy czynników zalicza się m.in:

  • prace monotypowe,
  • mikroklimat,
  • hałas infradźwiękowy,
  • obciążenie psychiczne/stres,
  • obciążenie statyczne,
  • wysiłek fizyczny,
  • oświetlenie.

W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik uciążliwy może stać się szkodliwym, a czynnik szkodliwy niebezpiecznym.Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
Zgadzam się