Post Detail

27 stycznia 2022

Podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy


Informacje dla pracodawcy – Prawa i obowiązki BHP

Informacje dla pracownika – Prawa i obowiązki BHP


Instytucje zajmujące się BHP


Główny Inspektorat Pracy (www.gip.pl)

Główny Inspektorat Sanitarny (www.gis.gov.pl)

Wyższy Urząd Górniczy (www.wug.gov.pl)

Państwowa Agencja Atomistyki (www.paa.gov.pl)

Urząd Dozoru Technicznego (www.udt.gov.pl)

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl)

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (www.imp.lodz.pl)

 

 Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
Zgadzam się