SZKOLENIA BHP

Prowadząc szkolenia dla Państwa zapewniamy pełny profesjonalizm poparty wieloletnim doświadczeniem, jednocześnie uwzględniając Państwa szczególne potrzeby np. branżowe.

Szkolenia prowadzimy zarówno w siedzibie klienta lub innym wskazanym miejscu jak i w naszych salach szkoleniowych.

Szkolenia wstępne

Dotyczy nowo-zatrudnionych pracowników, także stażystów z Urzędu Pracy.

Szkolenia okresowe.

Prowadzone dla następujących grup:

  • Stanowiska administracyjno- biurowe (co najmniej raz na 6 lat)
  • Stanowiska robotnicze (co najmniej raz na 3 lata)
  • Stanowiska inżynieryjno-techniczne (co najmniej raz na 5 lat)
  • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (co najmniej raz na 5 lat)

Inne zadania związane z Bezpieczeństwem i higieną pracy.

Praca na wysokości.