Szkolenia okresowe BHP

Szkoleniom okresowym podlegają:
osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Ważność szkoleń bhp z podziałem na grupy:
  • Stanowiska administracyjno- biurowe (co najmniej raz na 6 lat)
  • Stanowiska robotnicze (co najmniej raz na 3 lata)
  • Stanowiska inżynieryjno-techniczne (co najmniej raz na 5 lat)
  • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (co najmniej raz na 5 lat)