Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy prowadzony jest przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zespołach ratownictwa medycznego.

W naszych szkoleniach postawiliśmy przede wszystkim na zajęcia praktyczne.

Dlatego prowadzone są z zastosowaniem wielu środków dydaktycznych takich jak: prezentacje multimedialne, skrypty oraz sprzętu szkoleniowego ułatwiającego zajęcia praktyczne tj. fantomy do resuscytacji i inne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.