OBSŁUGA KOMPLEKSOWA

ZEWNĘTRZNA SŁUŻBA BHP

 

Dzięki tej usłudze zyskują Państwo:

 

  • realizację zadań wynikających z przepisów o służbie bhp,
  • stałą opiekę specjalisty w zakresie uregulowań bhp i ppoż. oraz prawa pracy,
  • stały nadzór nad bezpiecznymi warunkami pracy,
  • dostęp do informacji o zmianach w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach usługi „nadzór i doradztwo bhp” proponujemy Państwu wykonywanie usług w zakresie:

 

  • obowiązków związanych z BHP oraz PPOŻ (już na etapie zakładania firmy)
  • postępowania powypadkowego (zespół powypadkowy, sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej),
  • gospodarki odzieżą roboczą i ochronną (regulaminy, normy przydziału, ewidencja),
  • opracowania wymaganych instrukcji na stanowiskach pracy, a także instrukcji BHP dla maszyn i urządzeń,
  • obowiązujących przepisów i zasad BHP (m.in. wymagane rejestry),
  • pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników.