Post Detail

1 lutego 2022

Jakie rozróżniamy szkolenia BHP

Jakie rozróżniamy szkolenia BHP.

Szkolenie wstępne.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym;
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środo-wiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenia okresowe.

Szkoleniom okresowym podlegają:

 • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie z zakresu ochrony ppoż:
Obłupujemy w szczególności miasta w województwie śląskim: Będzin, Bytom, Czeladź, Chorzów, Dąbrową Górnicza, Gliwice, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Siemianowice Sląskie, Zabrze.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zagadnienia organizacyjno-prawne ochrony przeciwpożarowej,
 • Obowiązki właściciela, administratora budynku,
 • Powstawanie pożaru, rodzaje pożarów, fazy powstawania,
 • Zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru,
 • Znaki przeciwpożarowe,
 • Prace pożarowo niebezpieczne,
 • Zasady gaszenia pożarów,
 • Środki gaśnicze,
 • Ewakuacja,

Zachęcamy Państwa do udziału w Szkoleniach PPOŻ.

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA.

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zespołach ratownictwa medycznego. W naszych szkoleniach postawiliśmy przede wszystkim na zajęcia praktyczne. Dlatego prowadzone są z zastosowaniem wielu środków dydaktycznych takich jak: prezentacje multimedialne, skrypty oraz sprzętu szkoleniowego ułatwiającego zajęcia praktyczne tj. fantomy do resuscytacji i inne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.Przeglądając tę ​​stronę, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
Zgadzam się