Szkolenia BHP

usługi
do pobrania
Masz pytania ?

Prześlij nam swoje imię oraz telefon, oddzwonimy do Ciebie

Szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenia BHP stacjonarne

Szkolenia odbywają się w miejscu zaproponowanym przez Państwa (np siedziba firmy). Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie.

Zachęcamy również do szkoleń w formie e-learningu.

Rodzaje obowiązkowych szkoleń BHP

Szkolenia wstępne.

Szkolenie wstępne przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych pracowników w dniu rozpoczęcia pracy. Jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup, stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenia okresowe.

Szkoleniom okresowym podlegają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

W ramach szkoleń otrzymujesz:

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub chcesz umówić konkretny termin szkoleń? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Udostępnij