OBSŁUGA BHP, PPOŻ, SZKOLENIA BHP, CONSULTING, KADRY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY!

solidnie bezpiecznie, kompleksowo, profesjonalnie

ZADZWOŃ  535503050

Na rynku usług z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy działamy już od 2006 roku.

W tym czasie zyskaliśmy zaufanie znacznej liczby klientów. Najlepszym tego dowodem jest to co mówią o nas nasi kontrahenci. Wspieramy zarówno duże i średnie przedsiębiorstwa a także małe, rodzinne firmy.

Poza szkoleniami zapewniamy naszym klientom pełną obsługę BHP, między innymi:

 • ochrony przeciwpożarowej,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • przepisów prawa pracy,
 • spraw kadrowych.

 

SZKOLENIA WSTĘPNE ORAZ OKRESOWE

Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym;

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środo-wiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenia okresowe.

Szkoleniom okresowym podlegają:
osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Ważność szkoleń bhp z podziałem na grupy:
 • Stanowiska administracyjno- biurowe (co najmniej raz na 6 lat)
 • Stanowiska robotnicze (co najmniej raz na 3 lata)
 • Stanowiska inżynieryjno-techniczne (co najmniej raz na 5 lat)
 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (co najmniej raz na 5 lat)

SZKOLENIA Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Szkolenie z zakresu ochrony ppoż

Obłupujemy w szczególności miasta w województwie śląskim: Będzin, Bytom, Czeladź, Chorzów, Dąbrową Górnicza, Gliwice, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Siemianowice Sląskie, Zabrze

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zagadnienia organizacyjno-prawne ochrony przeciwpożarowej.
 • Obowiązki właściciela, administratora budynku.
 • Powstawanie pożaru, rodzaje pożarów, fazy powstawania.
 • Zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.
 • Znaki przeciwpożarowe.
 • Prace pożarowo niebezpieczne.
 • Zasady gaszenia pożarów.
 • Środki gaśnicze.
 • Ewakuacja.

Zapraszamy Państwa do udziału w Szkoleniach PPOŻ

SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zespołach ratownictwa medycznego.

W naszych szkoleniach postawiliśmy przede wszystkim na zajęcia praktyczne.

Dlatego prowadzone są z zastosowaniem wielu środków dydaktycznych takich jak: prezentacje multimedialne, skrypty oraz sprzętu szkoleniowego ułatwiającego zajęcia praktyczne tj. fantomy do resuscytacji i inne.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ

Kompleksowa dokumentacja BHP

Dokumentacja BHP jest bardzo ważna w każdym przedsiębiorstwie nie ważne jaka jest to gałąź naszej gospodarki, dbaj więc, aby zawsze była aktualna i kompleksowo prowadzona a w razie potrzeby aktualizowana. Obowiązek pracodawcy dotyczący prowadzenia dokumentacji nakłada kodeks Prawa Pracy.

Obsługa kadr

 

Optymalizujemy i zarządzamy procesami administracji. Outsourcing administracji kadrowej. Gotowe rozwiązania i wsparcie dla firm. Kompleksowe wsparcie. Innowacyjne podejście. Nowoczesne narzędzia. Elastyczna oferta.

Zewnętrzna służba BHP

 

Dzięki tej usłudze zyskują Państwo realizację zadań wynikających z przepisów o służbie bhp, stałą opiekę specjalisty w zakresie uregulowań bhp i ppoż. oraz prawa pracy, stały nadzór nad bezpiecznymi warunkami pracy, dostęp do informacji o zmianach w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Każdy pracodawca  ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz ją udokumentować. W tym zakresie oferujemy pełną pomoc w przygotowaniu, opracowaniu takiej dokumentacji dla Państwa.

Obsługa prawna

Każdy pracodawca  ma obowiązek dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz ją udokumentować. W tym zakresie oferujemy pełną pomoc w przygotowaniu, opracowaniu takiej dokumentacji dla Państwa.

Legalizacja gaśnic

To obowiązkowa procedura w każdej firmie, czy obiekcie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, a co za tym idzie – ochronę życia i mienia ludzkiego. Gaśnice powinny być poddawane przeglądowi co najmniej raz w roku.

Współpracujemy z przychodniami medycyny pracy, z akredytowanymi laboratoriami wykonującymi badania środowiska pracy.

Nasza wiedza, kwalifikacje, solidne doświadczenie oraz dopasowanie naszych usług do Państwa potrzeb gwarantują dobrą współpracę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

DLACZEGO MY?

 • istniejemy na rynku kilkanaście lat
 • obsługujemy wiele branż
 • działamy kompleksowo
 • posiadamy doświadczonych specjalistów
 • jesteśmy dobrze zorganizowani
 • mamy konkurencyjne ceny

Obszar naszego działania to głównie województwo śląskie, w rozwojowych, ciekawych projektach bierzemy udział w całej Polsce.